regulamin - Ekspresowe tanie przewozy osób i paczek Polska Anglia - SK TRANS

Idź do spisu treści

Menu główne:


Pasażer zobowiązany jest:


 • Posiadać dokument uprawniający go do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty)

 • Oczekiwać na wyjazd w uzgodnionym miejscu i ustalonym czasie

 • Stosować się do zaleceń kierowcy

 • Okazać wymagane dokumenty w przypadku kontroli

 • Podać dokładny adres docelowy

 • Zapinać pasy w pojeździe

 • Przestrzegać i pozostawić po sobie porządek w pojeździe

 • Przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu

 • Ponosić odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane w pojeździe oraz wyrządzone współpasażerom

 • Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osób dorosłych

 • Dzieci w wieku 12-16 lat muszą posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów

 • W razie rezygnacji z podróży należy powiadomić przewoźnika nie później niż na 3 dni przed wyznaczoną datą wyjazdu wysyłając e-mail, sms lub drogą telefoniczną
Prawa i obowiązki przewoźnika:


 • Przewoźnik zobowiązany jest do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce

 • Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn od niego niezależnych

 • W przypadku awarii pojazdu przewoźnik podejmie wszelkie kroki w celu znalezienia zastępczego środka transportu umożliwiającego dalszą podróż

 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osoby:

a) znajdującej się pod wpływem akoholu lub będącej pod wpływem środków odużających
b) nie przestrzegającej umownych warunków przewozu
c) zachowującej się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogącej zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu
d) nie posiadającej dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żywność przewożoną przez pasażerów

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż znajdujący się w busie
Bagaż:


 • Pasażer ma prawo zabrać ze sobą 2 sztuki bagażu o wadze łącznej 60kg plus bagaż podręczny (torebka, mały plecak lub reklamówka)

 • Zabrania się przewozu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów które stanowić mogą zagrożenie dla przewoźnika oraz współpasażerów

 • Zabrania się posiadania rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez prawo

 • Kierowca ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie narusza przepisów celnych

 • Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z przewoźnikiem 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego