Przejdź do treści
Pasażer zobowiązany jest:

·  Posiadać dokument uprawniający go do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty)
·  Oczekiwać na wyjazd w uzgodnionym miejscu i ustalonym czasie
·  Stosować się do zaleceń kierowcy
·  Okazać wymagane dokumenty w przypadku kontroli
·  Podać dokładny adres docelowy
·  Zapinać pasy w pojeździe
·  Przestrzegać i pozostawić po sobie porządek w pojeździe
·  Przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu
·  Ponosić odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane w pojeździe oraz wyrządzone współpasażerom
·  Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osób dorosłych
·  Dzieci w wieku 12-16 lat muszą posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów
·  W razie rezygnacji z podróży należy powiadomić przewoźnika nie później niż na 3 dni przed wyznaczoną datą wyjazdu wysyłając e-mail, sms lub drogą telefonicznąPrawa i obowiązki przewoźnika:

  • Przewoźnik zobowiązany jest do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce
  • Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn od niego niezależnych
  • W przypadku awarii pojazdu przewoźnik podejmie wszelkie kroki w celu znalezienia zastępczego środka transportu umożliwiającego dalszą podróż
  • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osoby:
    a) znajdującej się pod wpływem akoholu lub będącej pod wpływem środków odużających
    b) nie przestrzegającej umownych warunków przewozu
    c) zachowującej się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogącej zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu
    d) nie posiadającej dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy
  • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żywność przewożoną przez pasażerów
  • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności
  • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż znajdujący się w busieBagaż:

·  Pasażer ma prawo zabrać ze sobą 2 sztuki bagażu o wadze łącznej 60kg plus bagaż podręczny (torebka, mały plecak lub reklamówka)
·  Zabrania się przewozu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów które stanowić mogą zagrożenie dla przewoźnika oraz współpasażerów
·  Zabrania się posiadania rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez prawo
·  Kierowca ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie narusza przepisów celnych
·  Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z przewoźnikiem


Wróć do spisu treści